iberica 2000.org

[Propuestas]  [En portada] [Directorio]  [Lo + nuevo]

VENTPLUIG. ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA VALL DE GUADALEST.
La Vall de Guadalest (comarca La Marina Baixa ) País Valencià -Espanya

Promoure, difondre i protegir la cultura, la llengua, el medi ambient i el patrimoni històric i paisatgístic de la Vall de Guadalest (Confrides, L´ Abdet, Beniardà, Benifato, Benimantell i El Castell de Guadalest)

Amb seu social en:
C/ Sant Miquel nº 4.
03517- Benifato.
ascventpluig@hotmail.com
info@ventpluig.org

*Ventpluig.org Visita la web de VENTPLUIG


VENTPLUIG va nàixer el 1999 com a expressió d´un grup de joves de la Vall de Guadalest per promoure i articular una sèrie d´inquietuds que possibilitaren una vertebració social i cultural d´aquesta vall.

Va ser l´intent de venda de la major part del conjunt històric del Castell de Guadalest el fet que va accelerar la necessitat d´articular i mobilitzar a la societat de la vall en la defensa i promoció del nostre patrimoni tant mediambiental com històric.

L´ extraordinària riquesa del medi natural de la Vall de Guadalest i la vàlua de I´ entorn paisatgístic que conformen les serralades de l´ Aitana, la Serrella i la Xortà que xoquen amb la creixent pressió antròpica que avança de la costa cap a l´interior junt a la progressiva aculturació o si més no la pèrdua i l´oblit de les nostres tradicions i del patrimoni històric i etnogràfic han estat els elements clau que han mogut a un grup de joves procedents de tots els pobles de la vall a emprendre la creació de VENTPLUIG, Associació Cultural de la Vall de Guadalest i d´un mitja d´expressió, EL SOLC, que amb periodicitat estacional intenta donar a conèixer tot alIò que ens afecta com a ciutadans d´aquesta vall.

QUE SOMOS-QUE QUEREMOS

Fruto de un grupo de gente joven con inquietudes por el futuro de los pueblos del Valle de Guadalest, en la comarca valenciana de la Marina Baixa, se gestó el nacimiento de este colectivo alrededor del cambio de milennio, del siglo XX al siglo XXI como respuesta a una serie de necesidades y caréncias.

Conscientes de esas carencias y espoleados por varios hechos, como fue el intento de venta del patrimonio histórico del Castell de Guadalest, o los diversos planeamientos urbanísticos en marcha, y estimulados por la semana Ambiental de Benimantell, dimos el paso de constituirnos en asociación.

Partimos de una pequeña sociedad rural desestructurada, con poca cultura del territorio y fuerte localismo, con muchos prejuicios, inercias seculares, con un acentuado individualismo y escasa valoración de la propia identidad.

Con el nuevo millennio se abren para este valle nuevas perspectivas de futuro que no necessariament pueden ser las más adecuadas.

Por todo esto nació VENTPLUIG.

Porque reconocemos los valores que tiene esta tierra.

Porque pensamos que hace falta otra voz.

Porque pensamos que hace falta implicarse y trabajar por el futuro que queremos sin perder nuestra identidad y sin derrochar los recursos naturales del valle.

El "piensa globalmente y actúa localmente" es el que nos ha llevado a implicarnos en el quehacer público de nuestros pueblos.

Un compromiso con el mundo que nos rodea que, en los pueblos del Valle de Guadalest, no solamente significa romper una dinámica secular de dejar hacer, sino más bien implica :

1. Reivindicar la defensa y el uso del catalán como lengua propia del Valle de Guadalest, de sus manifestaciones populares y de la dministración pública.

2. Reivindicar la defensa, recuperación y protección del patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, etnogràfic y toponímico de los pueblos del Valle de Guadalest.

3. Reivindicar la protección y conservación de las nuestras sierras Aitana, Serrella y Xortà, el paisaje y los recursos natural de nuestro valle.

4. Reivindicar un desarrollo urbanístico coherente, justo y respetuoso con estos valores.

5. Reivindicar nuestro derecho legítimo a manifestar públicamente nuestras opiniones en defensa del legado cultural y natural del Valle de Guadalest.

6. Reivindicar el deber de nuestros ayuntamientos en la defensa d’estos valores.

7. Reivindicar la ética de la honestidad, de la responsabilidad y el diálogo a los ayuntamientos y a sus miembros.
LA VALL DE GUADALEST: UN INDRET GEOGRAFIC DE GRAN RIQUESA.
La vall de Guadalest, situada a l´interior de la comarca de la Marina Baixa, és una depressió entre la serra d´ Aitana, la serra de Serrella i la serra de Xortà, i esta recorreguda pel riu Guadalest, del qual pren el nom.

Les serres que conformen la vall pertanyen a la Serralada Bètica, que és el conjunt de muntanyes i valls que ocupen els marges S i SE de la península Ibèrica. I dins de la Serralada Bètica, es situarien en l´anomenat Prebètic Intern.

La plataforma de la vall ocupa una extensió de 116´30 km2 i 18 km de longitud i té una orientació NW -SE. Des de l´interior cap a la costa es passa d´una disposició geomorfològica tancada al port de Confrides, a un espai obert en aplegar al mar.

Dins la vall de Guadalest trobem els següents pobles: Confrides, l´Abdet, Benifato, Beniardà, Benimantell i el Castell de Guadalest, amb una població de 1.265 habitants en total.

La serra d´ Aitana és la muntanya de major extensió i de major altitud del sud del País Valencià. És un massís calcari de dírecció E- W on la cota més elevada és el cim d´ Aitana amb 1.558 m i altres elevacions destacades són la Penya de la Font Vella situada damunt del Pas de la Rabosa amb 1.506 m i el Penyó Mulero amb 1.308 m.

És notable la diferencia quant al relleu que hi ha entre la cara nord i la cara sud de la serra. Mentre que la cara sud ofereix un relleu suau, a la cara nord trobem un seguit de cingles i pedregars.

El nord de la vall esta delimitat per l´arc de direcció E- W que formen la serra de Serrella i la serra de Xortà. A laSerrella cal destacar les elevacions de la Mallà del Llop amb 1.357 m i el Pla de la Casa amb 1.371 m. A la Xortà, que és la continuació cap a l´est de la Serrella, ressalten la Penya Alta amb 1.218 m, que constitueix el punt més alt, i el Morro Blau amb 1.122 m.

El riu Guadalest naix al port de Confrides, entre la serra d´ Aitana i la de Serrella i durant el seu trajecte rep I´ aigua de nombrosos barrancs. Igual que la majoria dels cursos fluvials mediterranis, el riu Guadalest es caracteritza per la irregularitat interanual, és a dir, el seu cabal esta condicionat per unes pluges abundants a la tardor i a la primavera i per un estiu sec. Aquesta irregularitat va portar a la construcció del pantà de Guadalest, per a regular el seu cabal amb la finalitat de millorar i ampliar les zones de regadiu.

Actualment la finalitat prioritaria del pantà és l´abastiment de les zones costaneres necessitades d´aigua a causa de l´afluència turística.

A Altea, el riu Guadalest s´uneix al riu Algar, que desemboca posteriorment al Mediterrani.

A la vall de Guadalest trobem una gran diversitat d´ecosistemes i una gran varietat paisatgística. Açò és així pels diversos ambients que es donen des del fons de la vall fins al cim de les muntanyes i per l´aprofitament històric que l´home ha fet d´aquests ambients. Tradicionalment les cotes més baixes i amb menys pendent han estat ocupades per cultius mentre que a les cotes altes, amb condicions desfavorables per a I´agricultura, ha crescut la vegetació natural. El resultat és un paisatge heterogeni format per un mosaic d´àrees abancalades, zones amb vegetació natural més o menys densa i penyes nues i escarpades que desafien l´observador. Aquests trets fan de la vall un lloc d´elevada qualitat estètica i altament atractiu per a l´esbargiment i el contacte amb la natura.

Així mateix, si fem un recorregut des del litoral, on desemboca el riu Algar, cap a l´interior, podem veure com canvien les pautes de la vegetació, de tal manera que en pocs quilòmetres podem observar des de les plantes adaptades a condicions d´alta salinitat de prop del mar, al matoll sotmès al fred i al vent del cim de les muntanyes, passant pel bosc típic de la muntanya mediterrània que és el carrascar.

Trobem, per tant, dins la vall de Guadalest, dos eixos principals d´observació, un que va des del fons de la vall cap a dalt i d´altre que va des de la costa cap a l´interior. Els dos recorreguts compten amb un notable interès ecològic i ens ofereixen grans possibilitats educatives.


Información relacionada en Ibérica 2000, para que conozcas el entorno donde trabaja esta asociación:
* Embalse de Castell de Guadalest.
* Municipio de Castell de Guadalest.

Artículos insertados por Ventpluig :
Se destapan los intereses urbanísticos de un concejal del Partido Popular del Castell de Guadalest
Los frutos y las flores: a propósito de Guadalest.
El Valle de Guadalest. Vamos a por lo que queda!
Una sombra recorre Aitana.
La Carrasca pide al Síndic que verifique la licencia de los nuevos depósitos de agua
El Benacantil : Antecedentes a la aprobación del Plan Especial de Protección
El entorno de protección del monumento
Almirante Julio Guillén Tato y El Castell de Guadalest
El cesto de cerezas
El Castell de Guadalest : 30 Años Decreto Conjunto Histórico 1974-2004 .Homenaje a Julio Guillén Tato
VENTPLUIG recurre el PGOU del Castell de Guadalest ante el Tribunal Superior de Justicia
De Asombro en asombro
30 Aniversario de la declaración de Conjunto Histórico del Castell de Guadalest
La Vall de Guadalest : un paisaje a proteger
Fraga Iribarne en Guadalest
Asedio en el Valle de Guadalest
Etica y política en El Castell de Guadalest
Carta de la Associació Ventpluig al Delegado del Consell en Alicante
La Diputación de Alicante, Julio de España, y El Castell de Guadalest
Alegación de la Associació Cultural VENTPLUIG al Plan General de Ordenación Urbana de El Castell de Guadalest

>> Autor: VENTPLUIG Associació Cultural de la Vall de Guadalest (10/02/2004)
>> Fuente: VENTPLUIG Associació Cultural de la Vall de Guadalest ( Marina Baixa )


[Propuestas]  [En portada] [Directorio]  [Lo + nuevo]

(C)2001. Centro de Investigaciones y Promoción de Iniciativas para Conocer y Proteger la Naturaleza.
Telfs. Información. 653 378 661 - 693 643 736 - correo@iberica2000.org